พท.นูรฮากีม ตะเย๊าะ
แพทย์แผนไทย
พท.นูรฮากีม ตะเย๊าะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่3 เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และแพทย์แผนไทยประจำคลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก และตรวจรักษาโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ รักษาด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภายใต้ทีมงานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก และกายภาพบำบัด

EASY AND FAST

Make An Appointment

If you need a doctor for, please fill easy form.
captcha