การนวดเพื่อการบำบัดรักษา เป็นภูมิปัญญาการรักษาของการแพทย์แผนไทยวิธีหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบำบัดอาการเจ็บป่วยในระบบกล้ามเนื้อ หรือระบบอื่นๆที่สามารถใช้การนวดรักษาได้ โดยจะเป็นการใช้มือ ศอก หรือส่วนอื่นๆกด/นวดตามบริเวณที่มีอาการและส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจใช้เทคนิคการกด การดึง การรีดเส้นผสมผสานร่วมกันก็ได้

“การนวดเพื่อการบำบัดรักษาจะแตกต่างจากการนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดผ่อนคลาย ผู้ป่วยต้องมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนตามการวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย โดยการนวดเพื่อการบำบัดรักษาจะมุ่งเน้นบริเวณที่มีปัญหาและส่วนที่เกี่ยวข้องตามทฤษฎี”

ภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดคอ บ่า สะบัก ไหล่ติด ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดข้อศอก ปวดส้นเท้า ข้อเท้าแพลง

กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท

อาการชาแขน-ขาหรือฝ่ามือ

นิ้วล็อก

กระดูกสันหลังเสื่อม

กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง

อาการปวดร้าวลงขาหรือชาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

กระดูกสันหลังเคลื่อน ตึง ปวด ชา จากเส้นประสาทตึงตัว

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการทำงาน

การฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด