มนุษย์เรารู้จักการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการใช้ยาสมุนไพรเป็นพื้นฐานกันทั่วโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคำว่าสมุนไพรนั้นอาจมาจากพืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย

จริงๆแล้วสมุนไพรไม่ใช่ผู้ร้าย ไม่ใช่ตัวการทำลายตับ ไต สมุนไพร ใช้ถูกเกิดผล ใช้ผิดเกิดโทษได้เช่นกัน

ประเทศไทยเราก็มีการใช้ยาสมุนไพรตั้งแต่อดีตกาลเหมือนชนชาติอื่นๆเช่นกัน โดยสมุนไพรที่ใช้นั้น มีทั้งที่เป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละถิ่น และสมุนไพรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันการใช้สมุนไพรก็ยังคงได้รับความนิยมในการใช้เป็นตัวเลือกของการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย มีหลากหลายรูปแบบการใช้ เช่น ยาต้ม ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยารูปแบบครีม เป็นต้น