เกี่ยวกับเรา ที่อยากให้คุณรู้

ยินดีต้อนรับสู่ นูรฮากีม-กรแก้ว สหคลินิก

Tradition Thai Medicine, Traditional Chinese, Alternative Medicine and Physical Therapy.
เกี่ยวกับเรา

สหคลินิก ยึดหลักการรักษาแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก และกายภาพบำบัด เช่น การรักษาด้วยยาสมุนไพร การรักษาด้วยการนวด การรักษาด้วยการฝังเข็ม การรักษาด้วยการครอบแก้ว คอร์สอยู่ไฟฟื้นฟูมารดาหลังคลอด คอร์สกระตุ้นน้ำนม การรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นต้น

พันธกิจของเรา

สุขภาพดีด้วยการแพทย์ผสมผสาน 4 ด้าน

  • การแพทย์แผนไทย (Traditional Thai Medicine)
  • การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine)
  • การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)
  • กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

2319

Happy Patients

1584

Doctors & Staffs

13

Years With You

3000

Hospital Rooms

Our Services

What we do

Who We Are

Meet our team